Zapraszamy do zwiedzania
Zespołu Zamkowo-Parkowego
w Rogowie Opolskim 

 

 
   Obecny Zespół Zamkowo-Parkowy w Rogowie Opolskim jest własnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. W zamku mieszczą się najcenniejsze zbiory biblioteczne: starodruki, rękopisy, grafika i kartografia zabytkowa.
      Można zwiedzać stałą wystawę poświęconą historii książki.
Goście mogą skorzystac z bazy hotelowej zlokalizowanej w zamku i Domu pod Kogutkiem.
      Zamek otacza rozległy park z rzadkimi gatunkami drzew.